Disclaimer

De informatie zoals opgenomen op onze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. De inhoud van deze website is uitsluitend gericht op gebruik door bezoekers in gebied dat valt onder Nederlandse jurisdictie. De op onze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Daarom raden wij u aan op grond van deze informatie geen handelingen te verrichten zonder voorafgaand deskundig advies in te winnen dat rekening houdt met uw specifieke omstandigheden. De informatie opgenomen in onze website dient dan ook niet te worden opgevat als een vervanging van het professionele advies. Voor een advies raden wij u altijd aan contact op te nemen met een van onze partners.

Hoewel wij uiteraard grote zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling van de op onze website verstrekte informatie, kan Solid Finance Group niet garanderen dat deze informatie volledig, actueel en/of accuraat is. Solid Finance Group aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, of handelingen verricht op basis van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van Solid Finance Group sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. Solid Finance Group heeft geen controle of invloed op de inhoud van websites van derden waarnaar op onze website hyperlinks zijn opgenomen. Solid Finance Group aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de websites van derden waarnaar wordt doorgelinkt.