(Financiële) strategie

Strategie is de manier waarop, en de middelen waarmee, vooraf bepaalde doelstellingen kunnen worden bereikt. Het is het actieplan van de organisatie. Veel organisaties trekken hun cijfers van voorgaande jaren door naar de toekomst, en noemen dat hun 'strategisch plan'. Zo'n plan kan succesvol zijn, maar is in wezen geen strategie. En af en toe (een beetje) bijsturen is niet voldoende.

Regelmatig dient u zichzelf de volgende vragen te stellen: "Waar staan we nu?" en "Waar willen we naartoe?". Dit vraagt om voortdurend kritisch te kijken naar uw marktpositie en sterkten/zwakten. Externe ontwikkelingen zorgen dikwijls voor (plotse) herbezinning. Solid Finance Group denkt met u mee als sparringpartner en maakt samen met u de vertaalslag naar "Hoe komen we daar?" inclusief de hieruit voortkomende  financiële strategie en doelstellingen.