Fusies & Overnames

Fusies, overnames en management buy-ins/-outs zijn dynamische processen. Iedere opdracht vraagt om een doordachte, unieke en creatieve aanpak in nauwe en intensieve samenwerking met de opdrachtgever. Solid Finance Group adviseert en begeleidt de (ver)koper van de onderneming in elke fase van het (ver)kooptraject: voorbereiding, (ver)koop en afronding. In de voorbereidingsfase worden de oriënterende gesprekken gevoerd en een waardebepaling uitgevoerd.  In de (ver)koopfase  vinden de onderhandelingen plaats en wordt de transactiestructuur bepaald. Deze fase eindigt met het opstellen van een intentieverklaring en verkrijging van de financiering (in geval van koop). Vervolgens vinden in de afrondingsfase het due diligence onderzoek plaats en de onderhandelingen met betrekking tot de definitieve (ver)koopovereenkomst. Tot slot vindt de 'closing' plaats van de deal.

Solid Finance Group adviseert en begeleidt de opdrachtgever in elke (deel)fase van het (ver)kooptraject.