Recovery & Restructuring

In een periode van dalende resultaatontwikkelingen en  acute liquiditeitsproblemen dient u  op zeer korte termijn belangrijke beslissingen te nemen. Beslissingen die de toekomst van de onderneming, financiers en personeel raken. Een andere aanpak en snelheid van handelen zijn vereist om vertrouwen te behouden en verliezen te beperken. Solid Finance Group helpt u om de continuïteit van uw onderneming te waarborgen door op zeer korte termijn een aantal stappen snel, effectief en efficiënt uit te voeren. Wij starten met de analyse van de huidige financiële positie en stellen een plan van aanpak op met acties voor de  korte termijn en voorstellen voor de middellange termijn (bijvoorbeeld doorstartscenario´s, liquidatie, verkoop van bedrijfsonderdelen en/of sanering).

Bij deze opdrachten hanteren wij een multidisciplinaire benadering waarbij nauw wordt samengewerkt met accountants, juristen, fiscalisten en notarissen.